Trénink o pololetních prázdninách

15.05.2019

Prázdniny? 

My je využíváme k trénování!