Spolupráce

Spolupráce s těmito společnostmi si velmi vážíme, nejen díky finanční podpoře, ale také díky úžasnému přístupu a starostlivosti. Jsme moc vděčné za jakoukoliv podporu a také obdivujeme to, že se zúčastnujete vystoupení a soutěží s námi! 

MOC DĚKUJEME!

V roce 2023 jsme byli finančně podpoření dotační výzvou Můj klub 2023.